منبع تغذیه 12 ولت و 10 و 20 آمپر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

12 ولت 10 و 20 آمپر
10 آمپر از 140 هزار تومان تا 190 هزارتومان
20 آمپر از 180 هزار تومان تا 240 هزار تومان