منبع تغذیه 5 آمپر و 12 آمپر

۹۵,۰۰۰ تومان

12 ولت و 5 آمپر

از 95 هزارتومان تا 110 هزار تومان