منبع تغذیه DR-120-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۱۰ آمپر مینول MEAN WELL