منبع تغذیه DR-15-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 24 ولت
  • 6.25 آمپر مینول MEAN WELL