منبع تغذیه DR-30-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۱.۵ آمپر مینول MEAN WELL