منبع تغذیه DR-60-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۴.۵ آمپر مینول MEAN WELL