منبع تغذیه DR-75-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۳.۲ آمپر مینول MEAN WELL