منبع تغذیه DRH-120-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه خروجی ۲۴ ولت
  • ۵ آمپر مینول MEAN WELL
  • ورودی ۲ فاز