منبع تغذیه DRP-480-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۲۰ آمپر مینول MEAN WELL