منبع تغذیه EDR-120-24

تماس بگیرید

  • ورودی ۹۰ تا ۲۶۴ ولت AC
  • خروجی ۲۴ ولت DC (قابل تنظیم ۲۴ تا ۲۸)
  • دارای حفاظت های اتصال کوتاه ، اضافه بار، اضافه ولتاژ و دمای بالا