منبع تغذیه EDR-150-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۶.۵ آمپر مینول MEAN WELL