منبع تغذیه KNX-20e-640

تماس بگیرید

  • پاور KNX مین ول
  • قابل نصب روی ریل۶۴۰ میلی آمپر