منبع تغذیه LRS-100-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۵ ولت
  • ۶.۷ آمپر
  • ۱۰۰ وات مین ول