منبع تغذیه LRS-150-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۱۵ ولت
  • ۱۰ آمپر
  • ۱۵۰ وات مین ول