منبع تغذیه LRS-150-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی۳۶ولت
  • ۴.۳ آمپر
  • ۱۵۰ وات مین ول