منبع تغذیه LRS-200-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۳۶ ولت
  • ۶ آمپر
  • ۲۰۰ وات مین ول