منبع تغذیه LRS-200-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۵ ولت
  • ۴۰ آمپر
  • ۲۰۰ وات مین ول