منبع تغذیه LRS-35-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۱.۵ آمپر
  • ۳۵ وات مین ول