منبع تغذیه LRS-35-48

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۴۸ ولت
  • ۰.۸ آمپر
  • ۳۵ وات مین ول