منبع تغذیه LRS-35-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۵ ولت
  • ۷ آمپر
  • توان ۳۵ وات مین ول