منبع تغذیه LRS-350-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۱۵ ولت
  • ۲۳.۲ آمپر
  • ۳۵۰ وات مین ول