منبع تغذیه LRS-350-3.3

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۳.۳ ولت
  • ۶۰ آمپر
  • ۱۹۸ وات مین ول