منبع تغذیه LRS-350-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۳۶ ولت
  • ۱۰ آمپر
  • ۳۵۰ وات