منبع تغذیه LRS-350-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۵ ولت
  • ۶۰ آمپر
  • ۳۰۰ وات مین ول