منبع تغذیه LRS-50-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۱۵ ولت
  • ۳.۴ آمپر
  • ۵۰ وات مین ول