منبع تغذیه LRS-50-3.3

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی 3.3 ولت
  • 10 آمپر
  • توان 33 وات مین ول