منبع تغذیه LRS-50-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی۳۶ ولت
  • ۱.۵ آمپر
  • ۵۰ وات مین ول