منبع تغذیه LRS-75-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۶ آمپر
  • ۷۵ وات مین ول