منبع تغذیه LRS-75-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۵ ولت
  • ۵ آمپر
  • ۷۵ وات مین ول