منبع تغذیه LRS-75-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۳.۲ آمپر
  • ۷۵ وات مین ول