منبع تغذیه LRS-75-36

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۳۶ ولت
  • ۲.۱ آمپر
  • ۷۵ وات مین ول