منبع تغذیه LRS-75-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۵ ولت
  • ۱۴ آمپر
  • ۷۵ وات مین ول