منبع تغذیه MDR-10-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۵ ولت
  • ۲ آمپر مینول MEAN WELL