منبع تغذیه MDR-100-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۴ آمپر مینول MEAN WELL