منبع تغذیه MDR-60-12

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۱۲ ولت
  • ۵ آمپر مینول MEAN WELL