منبع تغذیه MDR-60-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۲.۵ آمپر مینول MEAN WELL