منبع تغذیه RS-15-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه RS-15-5
  • ولتاژ ورودی ۸۸ تا ۲۶۴ ولت AC