منبع تغذیه SDR-120-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۵ آمپر مینول MEAN WELL