منبع تغذیه SDR-240-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۲۴ ولت
  • ۱۰ آمپر مینول MEAN WELL