منبع تغذیه SE-600-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه مین ول کلاس اقتصادی
  • 15 ولت
  • 40 آمپر
  • 600 وات