منبع تغذیه TDR-960-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه خروجی ۲۴ ولت
  • ۴۰ آمپر مینول MEAN WELL
  • ورودی ۳ فاز