کانورتر منبع تغذیه SD-1000H-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC خروجی
  • ۶۰ آمپر مینول MEAN WELL