کانورتر منبع تغذیه SD-1000L-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC  خروجی
  • ۶۰ آمپر مینول MEAN WELL