کانورتر منبع تغذیه SD-1000L-48

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۷۲ VDC ورودی
  • ۴۸ VDC خروجی
  • ۲۱ آمپر مینول MEAN WELL