کانورتر منبع تغذیه SD-200B-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۳۶ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC  خروجی
  • ۱۶.۷ آمپر مینول MEAN WELL