کانورتر منبع تغذیه SD-200B-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۳۶ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC خروجی
  • ۸.۴ آمپر مینول MEAN WELL