کانورتر منبع تغذیه SD-200B-48

تماس بگیرید

  • کانورتر ۱۹-۳۶ VDC ورودی
  • ۴۸ VDC خروجی
  • ۴.۲ آمپر مینول MEAN WELL