کانورتر منبع تغذیه SD-200D-12

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۱۲ VDC خروجی
  • ۱۶.۷ آمپر مینول MEAN WELL