کانورتر منبع تغذیه SD-200D-24

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۲۴ VDC خروجی
  • ۸.۲ آمپر مینول MEAN WELL