کانورتر منبع تغذیه SD-200D-48

تماس بگیرید

  • کانورتر ۷۲-۱۴۴ VDC ورودی
  • ۴۸ VDC خروجی
  • ۴.۲ آمپر مینول MEAN WELL